informatie

Kwaliteit

Als professionals binnen de Geestelijk Gezondheidszorg streven wij naar een optimale kwaliteit van onze dienstverlening. Hiertoe hanteren wij een Kwaliteitsmanagementsysteem. Wij werken volgens de beroepscodes van de beroepsverenigingen waar we lid van zijn. Hiernaast vallen wij onder een klacht- en tuchtrecht en voldoen we uiteraard aan de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) en de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst).

Ook worden wij jaarlijks gecontroleerd of we voldoen aan de gestelde opleidings- en nascholingseisen en op de praktijkvoering. Omdat de kwaliteit van het werk zwaar weegt en ook omdat we persoonlijke ontwikkeling als therapeut belangrijk vinden, voldoen wij ruimschoots aan deze eisen. Onze ontwikkeling als therapeuten is een doorgaand proces en continu blijven wij actief middels na- en bijscholing, supervisie en intervisie.

Wij zijn opgenomen in het AGB-register van Vektis

Wij voldoen aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Wij werken met de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

Daarnaast zijn wij lid van het Tuchtcollege voor de Complementaire Zorg (TCZ) en de Geschillencommissie Complementaire Zorg (SCAG).

Heeft u een klacht of wilt u een ongewenste situatie bespreken, lees dan het klachtenreglement.

Contact opnemen
Logo NFG Praktijk AH

Nederlandse Federatie Gezondheidszorg

Logo NVPA Praktijk AH

Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen

Logo NVAGT Praktijk AH

Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie

Logo RBCZ Praktijk AH

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

Logo TZC Praktijk AH

Tuchtcollege Complementaire Zorg

Logo SCAG Praktijk AH

Geschillencommissie Complementaire Zorg

werkwijze

Aandacht maakthet verschil

De kracht van onze praktijk ligt in de persoonlijke benadering en de aandacht die we kunnen bieden. Als zelfstandigen zijn wij aangesloten bij de belangrijkste beroepsverenigingen maar wij zijn niet afhankelijk van een groter instituut. Hierdoor kunnen wij onze aandacht volledig kunnen richten op het geven van therapie. Wij hanteren geen wachtlijst en meestal kunt u binnen enkele weken al terecht voor een intake. Wij staan voor een persoonlijke benadering met professionele deskundigheid. Het is deze van mens-tot-mens benadering waar we in geloven en waarom we dit werk doen.

Lees meer

contact

U kunt ons bellen en mailen voor een afspraak of aanvullende informatie.