Opvoedingsproblemen

Soms ervaren we problemen met opvoeden van onze kinderen. Vaak puzzelen we dan met het juiste evenwicht tussen themas ’s als sturen en loslaten, verzorgen en op eigen benen zetten, normen en waarden versus jezelf mogen ontdekken, structuur t.o.v. vrijheid, etc, etc. Opvoeders kunnen hier nogal eens in verschillen.

Kinderen zijn onze spiegels wordt weleens beweert. Als vader van twee kinderen durf ik te beweren dat dit regelmatig klopt. Natuurlijk zijn kinderen ook op zichzelf staande mensen met een eigen ontwikkeling en karakter. Maar soms herken je bewust of onbewust iets van jezelf wat je liever niet wilt zien of waar je je kind juist voor wilt behoeden.

Dit artikel wordt binnenkort verder gevuld.

Helmut Moelands
Mijn hart ligt bij het werken met mensen en van nature ben ik geïnteresseerd in dat wat hen bezig houdt. Als therapeut is het contact met mijn cliënten dan ook hetgeen wat me enthousiast maakt.