informatie

Privacy statement

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die wij, na uw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens.
Er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Uw behandelend therapeut en eventueel een vervangende collega, hebben als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens, te weten consultdatum, soort consult, rekeningnummer en tenaamstelling van de rekening waarmee de betaling is gedaan, wordt gebruikt voor de financiële administratie welke ook inzichtelijk is voor onze financieel administrateur.
Als wij vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst expliciet toestemming hiervoor vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA.

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota bij hen kan declareren.

Uw naam, adres en woonplaats.
Uw geboortedatum.
De datum van de behandeling.
Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld relatietherapie of consult.
De kosten van het consult.

 

COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN.

Praktijk AH gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Om uw ervaring op de website te verbeteren, gebruikt Praktijk AH Google Analytics om gebruiksstatistieken te verzamelen. Hiervoor worden cookies op uw computer geplaatst. Google Analytics is ingesteld om uw gegevens privacy vriendelijk te behandelen; uw identiteit valt niet uit de verzamelde gegevens af te leiden. Daarnaast wordt uw bezoekgedrag niet met Google gedeeld en wordt uw bezoekgeschiedenis tussen verschillende websites niet verzameld. Meer informatie over de cookies die worden geplaatst voor het gebruik van Google Analytics kunt u bereiken via de volgende link: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

contact

U kunt ons bellen en mailen voor een afspraak of aanvullende informatie.